Bijeenkomst Ondernemersfonds / BIZ 20 februari 2019

By 18 februari 2019BIZ, Nieuws

Betreft: Nieuw ondernemersfonds Schiedam Centrum

Om de activiteiten van Stichting Centrummanagement Schiedam ook in toekomst te kunnen bekostigen is het van belang dat alle ondernemers en eigenaren een redelijke bijdrage leveren. Er dient te worden onderzocht of hiervoor een Ondernemersfonds of een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) geschikt is.

Dit nieuwe ondernemersfonds is noodzakelijk omdat eind 2017 de reclameheffing is gestopt en 2018 door middel van een eenmalige bijdrage van de gemeente Schiedam betaald is. Het is allerminst zeker of de gemeente dit voor 2019 wederom doet. In het geval dat de gemeente geen bijdrage meer verstrekt, bedreigt dit het voortbestaan van de Stichting Centrummanagement Schiedam en daarmee haar enthousiaste bijdragen aan activiteiten voor alle belangrijke partijen in Schiedam Centrum waaronder; detailhandel, horeca, cultuur, bewoners en bezoekers.

In het 4e kwartaal zijn we gestart en in deze eerste periode lag het accent op het inventariseren van de wensen van de individuele ondernemers/eigenaren winkeliers met betrekking tot de zaken die gefinancierd moeten worden door het ondernemersfonds. Hiertoe behoort onder andere het voeren van gesprekken met nagenoeg alle ondernemers/eigenaren binnen het gebied om de wensen te inventariseren en een positieve houding te bewerkstelligen. Deze inventarisatie wordt vastgelegd in een actieplan (BIZ plan).

Op woensdag 20 februari 2019 organiseert Stichting Centrummanagement Schiedam een informatiebijeenkomst over een nieuw te vormen Ondernemersfonds Schiedam Centrum c.q. een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Tijdens deze bijeenkomst wordt u op de hoogte gebracht van de noodzaak en de verschillende mogelijkheden.

            Woensdag 20 februari 2019

            Zaal Beatrix. Lange Kerkstraat 70

            18.00 uur        Inloop met een hapje en drankje

            19.00 uur        Start bijeenkomst

            20.30 uur        Einde met ruimte om informeel na te praten.

Graag ontvangen wij vooraf uw aanmelding via info@schiedamcentrum.nl zodat wij bij de voorbereidingen zo goed mogelijk rekening kunnen houden met het aantal deelnemers.

Uw aanwezigheid / mening wordt bijzonder op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,

Stichting Centrummanagement Schiedam

Ed Vriethoff

Voorzitter