BIZ meerjarenplan 2020 – 2024

By 17 oktober 2019BIZ

Hier treft u de link naar het BIZ Plan Schiedam Centrum – 10112019 v 1.3 def

Hier kunt u het BIZ Plan van de gezamenlijke ondernemers nalezen. In dit plan hebben wij vermeld wat wij in grote lijnen de komende 5 jaar van plan zijn om het centrum van Schiedam samen te verbeteren. Dit meerjarenplan gaat om Schoon, Heel en Veilig, maar ook over evenementen, promotionele acties, bereikbaarheid, contact met gemeente en overige overheden.

De meest urgente aandachtspunten worden per jaar concreet vastgesteld en als projecten benoemd in het jaarplan. Dit jaarplan wordt jaarlijks opgesteld door de Stichting BIZ Schiedam Centrum in nauwe samenwerking met de Stichting Centrummanagement Schiedam.

Daarnaast zal de stichting BIZ elk jaar verslag uitbrengen over wat er is bereikt in het afgelopen jaar.

Heeft u vooraf vragen of wenst u een persoonlijk gesprek met Edwin Markus, Projectleider BIZ Schiedam Centrum? Neemt u dan contact op via BIZ@schiedamcentrum.nl of 06-53 738 703.

 

Op maandagavond 28 oktober 2019 organiseert Stichting Centrummanagement Schiedam een informatiebijeenkomst over de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Schiedam Centrum.

Tijdens deze bijeenkomst wordt u op de hoogte gebracht van de voortgang en de noodzaak van BIZ Schiedam Centrum en de verschillende voordelen die dit voor ons allen kan betekenen.