De Stichting BIZ Schiedam Centrum is opgericht

By 9 oktober 2019BIZ

Op maandagmorgen 30 september kwamen de bestuursleden bij de notaris bijeen. Per 1 oktober 2019 is Stichting BIZ Scheidam Centrum een feit.

Zoals al eerder aangekondigd werkt Stichting Centrummanagement Schiedam samen met ondernemers in het centrum van Schiedam en de gemeente Schiedam aan het oprichten van de BIZ Schiedam Centrum: van draagvlakmeting tot het BIZ-actieplan.

Reclameheffing – BIZ

Begin 2018 is het Centrummanagement namelijk gestart met het onderzoeken naar de mogelijkheden die de per 2018 vervallen reclameheffing kunnen vervangen. Tijdens de Ondernemersbijeenkomst in februari 2019 is besloten om gezamenlijk de aantrekkelijkheid van het centrum van Schiedam te verbeteren door middel van het instellen van een zgn. BedrijvenInvesteringsZone (BIZ). Het organiseren van een BIZ, kost tijd en investeringen. De oprichting van Stichting BIZ Schiedam Centrum heeft op 1 oktober 2019 plaatsgevonden.

Meerjarenplan & Jaarplan 2020

Het bestuur van de Stichting BIZ Schiedam Centrum, heeft (zoals u dit al jaren gewend bent vanuit de Stichting Centrummanagement Schiedam Centrum) als doel om in het centrum van Schiedam de kwaliteit van het gebied hoog te houden. In het BIZ meerjarenplan 2020 -2024 is een overzicht van activiteiten opgenomen door Stichting BIZ Schiedam Centrum voor de komende 5 jaar.

In samenwerking met Stichting Centrummanagement Schiedam (SCS) worden de plannen uitgevoerd. Dit is ook in het SCS Jaarplan 2020 (versie oktober 2019) terug te lezen.

Op maandagavond 28 oktober 2019 organiseert Stichting Centrummanagement Schiedam een informatiebijeenkomst over de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Schiedam Centrum.  Tijdens deze bijeenkomst wordt u op de hoogte gebracht van de voortgang en de noodzaak van BIZ Schiedam Centrum en de verschillende voordelen die dat voor ons allen kan betekenen.